Glasshuset er et flerfaglig kompetansehus bestående av partnere og nettverk. De ulike kompetansene er overlappende. Dette gjør at vi kan yte konsultativ støtte til ulike situasjoner for din organisasjon. Tjenestene kan nyttes separat eller settes sammen til en løsning som tilfredsstiller de krav som integrerte prosjekter krever.

Glasshuset gir deg en unik kombinasjon av kompetanse og erfaring for verdiøking:

 

 • Forbedrer gevinstrealisering
 • Øker gjennomføringskraft og beslutningskvalitet
 • Fjerner hindringer og gjenskaper momentum
 • Frigjør skjulte verdier
 • Vitaliserer organisasjoner og prosjekter
 • Håndterer kritiske situasjoner
 • Øker effektiviteten

 

Glasshusets arbeidsform er:

 

 • Tilpasset din situasjon
 • Interaktiv, bygget på faktainnhenting, analyse og tilbakemelding
 • Krevende, utfordrende og vitaliserende
 • Objektiv, tuftet på kompetanse, erfaring og uavhengighet
 • Fokusert på kritiske faktorer og resultater