Målet med en styreevaluering er å bevisstgjøre styremedlemmene om hva som er deres oppgaver, myndighet og ansvar. Evalueringen bidrar til felles språk- og begrepsforståelse i styrearbeidet, samt læring og økt styrekompetanse. Styret får muligheten til å vurdere risikoen ved eget arbeid, samtidig som styret samlede kompetanse synliggjøres overfor eiere og interessenter.

Faktorer i en styreevaluering

Anbefalingene fra god "Corporate Governanace" har gitt behov for en metode til å evaluere styrets arbeid. I et nordisk samarbeid med Glasshuset as i Norge og intenz as i Danmark som de bærende og styrende krefter, er metoden til evaluering av styrets arbeid utviklet. Mange styremedlemmer innenfor både privat og offentlig regi har gitt sin input, liksom danske, norske og svenske anbefalinger har vært en sterk inspirasjonskilde. Utviklingskravet til metoden var at den skulle

 • Være rask og enkel å bruke
 • Gi inspirasjon til dialog i styret
 • Være katalysator for utvikling av styrets arbeid og samarbeid
 • Inspirere til å minimere styrets risiko

 

NSE gir grunnlag for en egenevaluering på 3 hovedområder:

Styrets resultater

 • Verdier
 • Mål og strategier
 • Økonomi

Eksterne krav til styret

 • Eiere
 • Virksomheten
 • Åpenhet
 • Omdømme

Styrets interne liv

 • Sammensetning
 • Styreledelse
 • Indre kvalitet
 • Beslutningskvalitet

 

Norsk styreevaluering leveres i 6 versjoner:

 1. Børsnoterte selskaper
 2. Aksjeselskaper
 3. Statsselskaper
 4. Kommunale og interkommunale selskaper
 5. Helseforetak
 6. Interne styrer