Boardment

Konsulentselskapet Glasshuset AS har et strategisk samarbeid med Boardment i Stockholm som omfatter styreevaluering. Samarbeidet inkluderer blant annet løpende erfaringsutveksling om styreevalueringer. Virksomhetene har samtidig mulighetene for å tilby hverandres produkter og tjenester til de kundene som ønsker det.

Boardment og Glasshuset arbeider for økt bruk av eksterne og uavhengige profesjonelle virksomheter ved styrets evaluering av styrearbeidet og kompetansen. Denne fremgangsmåten kan gi en mer korrekt vurdering av situasjonen og gi grunnlag for reelle forbedringsmuligheter.

Se hjemmesiden www.boardment.se

 

Stein Erik Grønland

Dr Ing, Professor i Logistikk ved BI.15 års erfaring som konsulent innen logistikk, effektivitetsforbedring og forandringsarbeid.

www.sitma.no