Etikk og troverdighetsindeksen er et verktøy for bedring av etisk standard i selskaper.

Systemet er webbasert og muliggjør sammenlikning over tid og mellom ulike avdelinger/datterselskaper.

Indeksen har en grunnstruktur som er uavhengig av type organisasjon (Interne-/eksterne forhold)

Kjernen i indeksen kan tilpasses den enkelte organisasjon med tanke på:

  • Egenart
  • Kultur
  • Situasjon

                                                       Glasshuset logo