Her vurderes forutsetningene for et godt, effektivt og motiverende samarbeid i styret.

 

Sammensetning

Her vurderes det om styret er sammensatt på en hensiktsmessig måte. Har styret riktig kompetanse? Er styret uavhengig ? Er styret sammensatt slik at oppgavene kan utføres optimalt?

 

Ledelse

Her vurderes styreleder- og nestleders ledelse Er prioritering, form og ledelse effektiv og motiverende?

 

Indre kvalitet

Her vurderes styrets samarbeid og effektivitet Arbeider styret godt sammen? Har styret den nødvendige åpenhet? Gis det relevant tilbakemelding? Er styret lojalt og respektfullt?

 

Beslutningskvalitet

Her vurderes styrets evne til å treffe gode beslutninger Er saker planlagt godt? Behandles sakene på en effektiv måte? Følges saker hensiktsmessig opp?