Her vurderes kvaliteten på styrets arbeid med interessenter utenfor styret

 

Eierne

Her vurderes styrets forvaltning av eiernes interesser på kort og lang sikt

 

Virksomheten

Her vurderes styrets samarbeid med selskapet og forholdet til administrasjonen/daglig leder. Er forholdet godt og effektivt? Er rutiner effektive og hensiktsmessige?

 

Åpenhet (Transparency)

Her vurderes styrets åpenhet. Håndterer styret inhabilitet godt? Har styret den riktige åpenhet om økonomiske forhold? Er revisors rolle og arbeid avklart?

 

Omdømme

Her vurderes styrets arbeid med å sikre et godt omdømme. Har styret avdekket risiko i forbindelse med omdømme? Får styret riktig informasjon? Er det klare kommunikasjons- og informasjonsstrategier?