I vårt arbeid som strategiske rådgivere møter vi ofte på utsagnet; "Jeg kjenner meg ofte alene når viktige beslutninger må fattes". Dette er en realitet i lederjobber hvor det hviler et stort ansvar på den som må ta de vanskelige beslutningene. Vi ser ofte at behovet for strategiske samtalepartnere er uavhengig av hvor godt ledergruppen fungerer.

I krevende beslutningsprosesser har den enkelte leder behov for et sted hvor han/hun kan få drøftet sin usikkerhet og sine halvtenkte tanker. Denne muligheten gir Glasshuset gjennom sin Lederstøtte-avtale. En slik avtale gir deg tilgang til hele vårt kompetansehus.