Et spennende, krevende og vitaliserende program for den enkelte leder og for organisasjonen.

Ledere på randen av suksess bygger inn endringsberedskap og endringskompetanse i organisasjonen.

Hva er endringskompetanse?

Evnen til å forstå - og forestå endringer på individ-, avdelings og organisasjonsnivå.
Evnen til å være pådriver i endringsprosesser.
Evnen til å skape gode relasjoner som forutsetning for endring.
Hva innebærer det å bygge endringsberedskap inn i organisasjonen?
Endringskompetanse er en strategisk kompetanse som øker organisasjonens muligheter for omstilling og nyskapning. Denne type kompetanse er en viktig del av organisasjonens endringsberedskap.

Vilje, mot og evne til å bryte med gamle mønstre i organisasjonen bidrar til økt endringsberedskap.

Systematisk arbeid med å endre atferds- og relasjonssystemet i organisasjonen bidrar til økt endringsberedskap.

Programmet kjøres internt, og målgruppen er topp- og mellomledere samt premissgivere i stab.

Ledere på randen av suksess skreddersys til den enkelte organisasjon.