Bruken av begrepet prestasjonsutvikling har sin bakgrunn fra idrettens verden, men er selvsagt like relevant i alle typer organisasjoner og på individnivå.

Brukt i organisasjoner mener vi som oftest utvikling av prestasjoner i arbeidsgrupper, men det er enkeltindividet som er basisen.

Alle har et utviklingspotensial, men det må skapes et miljø hvor prestasjoner blir dyrket og verdsatt.

Talent er sjelden den fremste flaskehalsen. Det er nok å peke tilbake på de årene hvor mange av verdens beste tennisspillere kom fra det vesle svenske tettstedet Växö. Det var ikke flere talenter der enn andre steder, men de var flinkere enn noen andre til å drive prestasjonsutvikling.

Alle bedrifter, gode som dårlige, kan bli vesentlig bedre. Glasshuset kan hjelpe dere med dette. Vi har eksperter med lang praktisk erfaring med å skape gode resultater, både som prosesskonsulenter og som ledere.

En organisasjon som setter prestasjonsutvikling i høysetet er åpen, offensiv og rik på tilbakemeldinger. De sammenlikner seg stadig med de beste og setter seg høye mål. Hardt, langsiktig arbeid er det som gir resultater.