Kvalitetssikring gjøres for å sikre at et prosjekt har rett innhold, høy kvalitet på arbeidet, erkjente omgivelser og en realistisk holdning til risiko ved gjennomføring. Gjennomgangen kan utføres både i forkant og underveis i et prosjekt. Nytteverdien av dette er større sikkerhet for å få prosjektet gjennomført og realisere størst mulig gevinster. Det fokuseres på følgende områder:

 

 • Gevinster
 • Organisering
 • Styring av prosjektet
 • Forholdet ledelse, brukere og prosjektet
 • Risikovurderinger
 • Løsning
 • Gjennomføringsstrategi
 • Atferd i prosjektet og organisasjonen
 • Kvalitet
 • Prosjektressurser
 • Tidsplaner,arbeidspaner
 • Reserve- og alternative planer
 • Kontrakter
 • Forventninger fra forsjellige interessenter
 • Mål og omfang

 

I tillegg til interaktiv bruk av sjekklister, er det også viktig å finne frem til skjulte hindringer i prosjektgruppen og organisasjonen.

Glasshuset har alltid som intensjon å bidra til at prosjektet beveger seg i retning virksomhetens mål og strategier. Å foreslå stans av et prosjekt anses som et nederlag. Glasshuset har personer med lang internasjonal erfaring fra denne type gjennomganger.