Systematisk arbeid med tidlig identifikasjon og planlegging av gevinster gir det beste grunnlaget for å optimalisere gevinstene. Det vil kunne fokusere endringsprosesser til der det er gevinster å hente. I tillegg blir det mulig å avklare ansvar for å hente ut gevinstene og innarbeide de budsjettmessige konsekvensene.

Mulige gevinster kan være:

 

  • Mulighetene for vekst på topplinjen
  • Mulighetene for å redusere kostnader
  • Bedring av kvalitet og reduksjon av feil
  • Bedring av kundelojalitet
  • Bedring av kundekvalitet
  • Økning av verdi for kundene/brukerne
  • Øke robusthet og fleksibilitet

 

Glasshuset har personer med lang erfaring i å identifisere og bidra til å realisere gevinster. I tillegg følges en standard fremgangsmåte for å sikre kompletthet i analysene og ideer for gjennomføringen. Risikovurderingene tar sikte på å styre aktivitetene slik at lønnsomheten blir optimal.