For noen årtier siden ble det utviklet og brukt metoder til å lage forbedringer innen prosessindustri og produksjon. Disse er senere tatt i bruk for tjenesteyting og offentlig virksomhet. Prosessforbedringene har til formål å øke kvaliteten og effektiviteten. Kvalitetsforbedringer med færre feil og avvik er viktig for å forbedre effektiviteten.

En systematisk fremgangsmåte sikrer en helhetlig gjennomgang hvor alle viktige områder for sluttresultatet gjennomgås. Den gir muligheter for å vurdere forenklinger, standardisering av arbeidstrinn og sammenslåing/eliminering av arbeidstrinn. Det avgjørende er at disse enkelttiltakene kan vurderes ut fra den effekten det gir på sluttresultatet. Dette omfatter også en risikoanalyse for gjennomføring av endringene.

Glasshuset har personer med erfaring fra slike analyser og gjennomføring av endringer for et vidt spekter av organisasjoner. Det er et utstrakt samarbeid med spesialister innen logistikk slik at kompetansen utnyttes på nye områder.