Bedriftens visjoner, strategiske mål og strategier er det som bestemmer i hvilken retning bedriften beveger seg og er på mange måter toppledergruppens viktigste styringsvirkemiddel. I de fleste bedrifter/organisasjoner er visjoner og strategier noe en arbeider med på kontinuerlig basis. Gode bedrifter gjør sjelden dramatiske skifter i forhold til visjoner og strategier. Av og til kan det være nyttig å bringe eksterne ressurspersoner inn i prosessen for å bryte den interne tankeprosessen og skape fornyet bevegelse.

Glasshusets konsulenter har lang og variert praksis fra strategiarbeid i offentlig og privat virksomhet. Vi kan bistå som prosesskonsulenter i tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging av bedriftens strategiprosess. Vi har gjennomført strategiprosesser i store og små organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt.