Her vurderes resultatet av styrets arbeid: strategi, økonomi og verdier/etikk:

Strategi

Her vurderes styrets arbeid med virksomhetens verdiskapning på kort og lang sikt. Er de viktigste forutsetningene for verdiskapning til stede? Er de viktigste risikofaktorene avdekket?

Økonomi

Her vurderes styrets innflytelse på virksomhetens økonomi. Bidrar styret til virksomhetens økonomi? Avdekkes risiko? Er fundamentet for den fremtidige økonomi i orden, og forvalter styret kapitalen godt?

Verdier og etikk

Her vurderes om verdier og etikk etterleves og praktiseres. Er verdigrunnlaget sunt? Har styret avdekket risiko forbundet med verdier og etikk?

Kjernen  i norsk styreevaluering