Glasshusets visjon er å være Norges ledende selskap innen styreutvikling og styreevaluering. Glasshuset har utviklet Norsk Styreevaluering, NSE, som er brukt av flere ledende virksomheter i Norge. Glasshuset tilbyr styreseminar for nye styrer, og vil sammen med sitt nettverk kunne tilby ulike støttefunksjoner for styrets utvikling. I tillegg gjennomfører Glasshuset evalueringer knyttet til etikk og nærliggende områder.

 

Glasshusets arbeidsform er:

 

  • Tilpasset din situasjon
  • Interaktiv, bygget på faktainnhenting, analyse og tilbakemelding
  • Krevende, utfordrende og vitaliserende
  • Objektiv, tuftet på kompetanse, erfaring og uavhengighet
  • Fokusert på kritiske faktorer og resultater